De schooltijden
 
Maandag van 8.30-12.15 en van 13.15-15.15 uur
Dinsdag van 8.30-12.15 en van 13.15-15.15 uur
Woensdag van 8.30-12.15 uur
Donderdag van 8.30-12.15 en van 13.15-15.15 uur
Vrijdag van 8.30-12.15 uur

De kinderen van groep 1-2 kunnen vanaf 08.20 uur op de speelplaats gebracht worden. De leerkrachten van groep 1-2 staan op de speelplaats om uw kind op te vangen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8  hebben in de ochtend een inloop vanaf 8.20 uur en in de middag vanaf 13.05 uur.

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen gaan. De lessen starten om 08.30 uur. Ouders komen niet op de speelplaats.

Wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang(TSO) van Kober, dan kunt u vanaf 2 augustus contact met hen opnemen: https://kober.nl/dienst/overblijven/