De schooltijden
 
Groep 1 t/m 8
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag
8.30-12.15 8.30-12.15 8.30-12.15 8.30-12.15 8.30-12.15
13.15-15.15 13.15-15.15 Vrij 13.15-15.15 Vrij
 
  • De poorten gaan open om 8.20 uur en om 13.05 uur. 
  • De lessen starten om 8.30 uur en om 13.15 uur. De bel gaat dan ook op deze tijden.
  • Kinderen kunnen tussen 8.20 - 8.30 uur en 13.05 - 13.15 uur het schoolplein op.
Er is zowel op het schoolplein voor als achter altijd toezicht door 1 van de onderwijsassistenten.
De bedoeling is dat ALLE kinderen direct naar de klas gaan, als ze het schoolplein opkomen.
  • In de klas worden de kinderen opgevangen door de eigen leerkracht. Hier hebben ze werkjes/ taken die ze tot 8.30 of 13.15 uur kunnen doen.
Enkele aandachtspunten voor groep 1 en 2:
Elke ochtend inloop vanaf 8.20 uur voor alle kinderen van groep 1-2. U kunt (geheel vrijblijvend) gebruik maken van de inloop om in de klas samen met uw kind een werkje te doen of om bv. samen met uw kind te bekijken wat hij/zij gemaakt heeft. Indien nodig kunt u in deze tijd een boodschapje doorgeven of een afspraak maken indien u een gesprek wenst.
  • Om 8.30 uur gaat de zoemer en gaan de ouders de groep uit.
  • Om 8.35 uur starten we met de les.
  • 's Middags geen inloop meer. De ouders van groep 1 nemen afscheid in de gang, kinderen gaan alleen de klas in. De ouders van groep 2 nemen afscheid bij de buitendeur.
  • Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 2 ook 's ochtends alleen naar binnen. Ouders nemen afscheid bij de buitendeur.