De schooltijden
Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij)
 
  Voorschoolse opvang Schooltijden Naschoolse opvang
Maandag 7.30-8.30 8.30-14.45 14.45-18.30
Dinsdag 7.30-8.30 8.30-14.45 14.45-18.30
Woensdag 7.30-8.30 8.30-12.15 12.15-18.30
Donderdag 7.30-8.30 8.30-14.45 14.45-18.30
Vrijdag 7.30-8.30 8.30-12.15 12.15-18.30

Maandag t/m vrijdag: inloop vanaf 8.20

Voor- en naschoolse opvang wordt geregeld in samenwerking met Kober Kinderopvang, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.