GGD

De afdeling Jeugd en Gezin (J&G) van de GGD West-Brabant onderzoekt alle kinderen op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd. Zij adviseert ouders, verzorgers, kinderen en scholen bij het gezond opgroeien van kinderen.  Jeugd en Gezin werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen worden op verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen. Daarnaast helpt J&G bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd. 

Uitnodiging voor een GGD onderzoek op school
Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden en aan de GGD per post teruggestuurd, of aan uw kind worden meegegeven naar het onderzoek. De leerkracht krijgt zelf ook een lijst waarop hij/ zij invult bij welke kinderen hij/ zij extra aandacht gewenst vindt. Voordat uw kind op deze lijst wordt ingevuld, zal de leerkracht dat met u bespreken. 

Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd 
De doktersassistent voert voor kinderen van 10-11 jarige leeftijd een screening uit. Er vindt geen uitgebreid onderzoek plaats, maar er wordt gekeken of er aanleiding is om nader onderzoek uit te laten voeren door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De doktersassistent bekijkt daarvoor de vragenlijst en meet de lengte en het gewicht. De kinderen van 5-6 jaar krijgen daarnaast een ogentest. Alleen wanneer daar aanleiding toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van 10-11 jaar. Op deze manier krijgt de doktersassistent een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Gezien de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u dat wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij ons afsprakenbureau (tel. 076-5282486). 

Na het onderzoek: resultatenformulier 
Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de resultaten van het onderzoek thuisgestuurd. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Eventueel volgt later een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. 

Folders 
GGD West-Brabant heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met de resultaatbrief. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven. 

Zelf een afspraak maken voor het spreekuur
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak  naar 076-5282486. Soms is het eerstvolgende spreekuur bij de GGD, soms op een nabij gelegen locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht
Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/ zij dit doorgeven aan de GGD. Hij/zij zal dit altijd eerst met u overleggen. 

Contact
Afspraak op het spreekuur n.a.v. onderzoek doktersassistente (= screening). 
Hiervoor hoeft u niet te bellen; u ontvangt automatisch een uitnodiging. 

Afspraak op eigen initiatief    
Bereikbaar tijdens kantoordagen van 8.30-10.30 en 14.30-16.30
Tel. 076-5282486
e- mail: afsprakenbureauJGZ@ggdwestbrabant.nl
Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op onze website www.ggdwestbrabant.nl
U vindt Jeugd en Gezin onder: Ik zoek informatie over> Jeugd (aan de linkerkant van het scherm).