De leerlingenraad

Betrokkenheid bij de leerlingen over alles rondom school is erg belangrijk. Dit zodat ze zich ook verantwoordelijker gaan voelen. Vandaar ook dat we op basisschool Vinkenbos een leerlingenraad hebben sinds 2022. 

Elk jaar hebben we enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 die mogen meepraten over verschillende zaken. Deze groep leerlingen zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Deze leerlingenraad mag hun mening geven over zaken die rondom de school spelen of in de klas dingen nagevraagd zodat de stem van de leerlingen ook gehoord wordt.

Bovenschoolse kinderraad Ook is er vanuit onze school een leerling die basisschool Vinkenbos vertegenwoordigt in de Bovenschoolse kinderraad van de Borgesiusstichting. Hier worden naast de zaken van de scholen ook stichting brede of landelijke ontwikkelingen besproken.