Vragen over passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs?

Ieder samenwerkingsverband heeft vanaf schooljaar 2022-2023 een steunpunt waar ouders en leerlingen terecht kunnen bij vragen over passend onderwijs. De Samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs Roosendaal 30.02 hebben gezamenlijk het ouder- en jeugdsteunpunt opgezet. Het doel van het steunpunt is dat ouders en leerlingen een plek hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen over passend onderwijs en daarbij, indien nodig, ondersteuning kunnen krijgen. 

In deze nieuwsbrief kunt u meer informatie vinden