Burgerschap

Bij het burgerschap onderwijs leren de leerlingen zowel de kennis als de vaardigheden die zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de democratische samenleving. Ze leren bijvoorbeeld over de basiswaarden, maar ook over de vaardigheden zoals het opkomen voor de rechten en belangen van de mens (voor zichzelf en anderen). Ook leren de leerlingen hoe ze hun eigen mening kunnen bijstellen door meningen van anderen. 

We maken op school gebruik van de methodes:

 Code D (in de midden- en bovenbouw)
 Kleur op school (onder- midden en bovenbouw)
PBS (onder- midden en bovenbouw). 

In de methode Code D komen de volgende sociale en maatschappelijke competenties aan de orde:
 
 Omgaan met teleurstellingen
 Elkaar helpen
 Aangeven wat je wilt
Zorgen voor je omgeving
 Oog hebben voor mensen die iets extra's nodig hebben
 Omgaan met andere talen en culturen
 Luisteren naar elkaar

Onze school is een samenleving in het klein. We vinden het heel belangrijk dat kinderen alvast participeren in de samenleving om ons heen. Daarom hebben we ook een leerlingenraad op school en werken we vaak samen met organisaties en verenigingen in en rondom Sprundel.